ПРОТИВ ХИБРИДНАТА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИ В ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА

LOGO2.png

Петицията има за цел да изрази несъгласието на всички студенти, които са ПРОТИВ хибридната форма на обучение. Следният текст изразява нашите искания и предложения към ръководството на Икономически университет Варна.

Относно обявените решения от страна на ръководството на Икономически университет град Варна във връзка с епидемичната обстановка в страната, съобразени с РД-01-487 от 31.08.2020г. и по- конкретно със следния текст, отнасящ се към висшите учебни заведения:

2. Присъственото реализиране на дейностите във висшите училища, се осъществява съгласно изисквания на съответното висше училище при спазване на въведените със Заповед № РД-01-487 от 31.08.2020 г. на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки, като при възможност обучителният процес се провежда и от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

Предложения, съобразени със становището на студентите и техните искания, като молим да бъде избран най-рационалния вариант от ръководството на Икономически университет град Варна:

1. Да се съставят нови разписания, които да бъдат съобразени с исканията и доводите посочени горе. Пример: Учебните разписания да бъдат съставени, като присъствените упражнения се организират в рамките на един или два учебни дни през работната седмица с цел улеснение на пътуването на студентите от други градове и спестяване на поне част от пътните разходите, които следва да обслужват. 2. Да се премине към изцяло присъствена редовна форма на обучение, съобразно Заповед № РД-01-487 от 31.08.2020 г. и да се отхвърли опцията за хибридна форма на обучение. 3. Да се премине към изцяло дистанционна форма на обучение, като изпитни формати от всякакъв тип – тестове, контролни работи, изпити- да се провеждат присъствено, съобразно Заповед № РД-01-487 от 31.08.2020 г.

 


Стела Костадинова Бозукова    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Стела Костадинова Бозукова да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook