За гражданите на Р.България

  1. Незабавно свикване на ВНС.
  2. Мажоритарен избор на членовете на ВНС с право на отзоваването на членовете от 50%+1 глас от гласувалите за него.
  3. Избора на ВНС се организира от 160 гласа от съществуващото НС.
  4. Всички действащи политици ще бъдат с отнети лични документи до избора на нова прокуратура и проверени от нея за липса на престъпни действия и липса на конфликт на интереси.
  5. Абсолютно цялата общинска, местна и централна администрации да бъдат освободени.
  6. Въвеждане на електронно правителство, което вече е платено с местни и европейски средства.
  7. Дистанционно и електронно гласуване, като към избраните се прилага т. 4.
  8. Всички решения, отнасящи се към начина и качеството на живота на гражданите се решават на референдум по електронен или дистанционен начин.

Това е рамка.

Ако някой има интерес да допише.

Ако не си защитим правата, няма кой да го направи.

  • Ако стигнем до ВНС Ви призовавам, излезте пред Парламента за да помогнем на децата на НЕоблагодетелстваните от „ПРЕХОДА”.

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Lachezar Lazarov да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook