Организиране на информационна среща към програма "Творчески инициативи"

ДО: г-н Геронтиев, директор на НФК  

КОПИЕ ДО: Г-н Боил Банов

Министър

Министерство на културата на Република България  

Управителния съвет на НФК  

ОТНОСНО: Организиране на информационна среща между представители на НФК и потенциалните бенефициенти на програма „Творчески инициативи“.  

Уважаеми г-н Геронтиев,

По повод извънредната програма „Творчески инициативи“ с бюджет 12 000 000 лева настояваме:

1. Да бъде организирана информационна среща, която да поясни условията на програмата и да отговори на изникналите въпроси от страна на потенциални бенефициенти. Подобен инструмент е изключително важен за кандидатстващите, тъй като дава възможност да се изяснят за всички правилата на програмата по прозрачен начин и следвайки принципите за равнопоставеност.

Като пример за такива срещи могат да се дадат програмите за финансиране на проекти на дирекция „Сценични изкуства и художествено образование” към Министерство на културата през настоящата година, които направиха онлайн информационни срещи по повод допълнителните средства в размер на 1 500 000 лева.

Програма „Култура“ на Столична община с бюджет 1 500 000 лева също има практиката да организира по два пъти преди крайния срок за подаване на документи информационни срещи.

Създаването на ефективен диалог между бенефициентите и НФК ще бъде ползотворно и за двете страни.

2. Удължаване на настоящия срок за кандидатстване.

Програмата е със срок 6.08-04.09 2020 (по-малко от 30 дни), през който се очаква 3 000 артиста да кандидатстват с проекти на стойност 4 000 лева. Отчитаме, че този срок е изключително кратък за новосъздадена програма, която е съвсем нова за всички потенциални бенефициенти и няма да постигне заложените ѝ цели.

В допълнение програмата е пусната в месец август, в който по-трудно ще достигне информацията до хората тъй като го ползват за почивка.

Настояваме срока да бъде удължен или самата програма да се превърне в безсрочна (както е практика за подобен тип минимална помощ) и да следва принцип за разглеждане на кандидатурите спрямо реда на кандидатстване на кандидатите. 

С уважение и в очакване на Вашия отговор,

Артисти и организации от независимия културен сектор:


Организатор на петицията    Свържете се с автора на петицията
Facebook