Петиция за шумоизолиране или затваряне на автомивката на територията на супермаркет БИЛЛА(бул. България 55, София)

Автомивка на територията на Супермаркет БИЛЛА(бул. България 55, гр. София), намираща се на по-малко от 10м(десет метра) от жилищни кооперации, надвишава нормите за шум в урбанизирана територия ДЕНОНОЩНО. Липсва изолация на клетките за извършване на дейността от машините. При използване на съоръжението неколкократно се превишават нормите на шум за извършване на търговска дейност.

Системно се нарушава:

НАРЕДБА № 1
за обществения ред на територията на Столична община

ГЛАВА ВТОРА

  Чл4      (2) Забранява се търговски обекти, които с дейността си предизвикват шум и се намират на отстояние до 30 метра от жилищни сгради, да извършват дейност след 22.00 часа. В случай на две или повече нарушения в рамките на една календарна година, констатирани с акт на контролен орган,  кметовете на райони прилагат разпоредбите на глава 2 раздел 2 от ЗАНН.

-----
Не са извършени измервания :

НАРЕДБА No 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.


Подадени са няколко жалби до Столична Община р-н Триадица - БЕЗ РЕЗУЛТАТ.

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Николай Костадинов да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...