Петиция в защита на живота ,здравето и имотите на хората застрашени от жестоко и не хуманно отглеждано стадо говеда обикалящо територията на с.Медвен, Община Котел.

Настоящата петиция  произлиза от името на жителите на с. Медвен, Община Котел и има за цел да насочи вниманието Ви към дълготраен и тежък проблем, който в годините се задълбочава и остава  неразрешен. Става дума за свободното, неконтролирано и непрекъснато присъствие на стадо говеда (над 100 на брой), който обикалят землищата на селата Медвен, Градец, Катунища и Жеравна, намиращи се в рамките на Община Котел, както и землището на с. Дъбовица, Община Сунгурларе. Този проблем е най-силно изразен при с. Медвен, в което безстопанствените животни унищожават не само земеделска продукция, а и безконтролно навлизат в строителните черти на селото, като засягат дворове и имоти на хора в селото. Животните често навлизат и в гробищния парк на селото, като изпотъпкват гробовете и събарят паметниците на починалите хора. Почти непрекъснато през цялото денонощие животните седят на пътната настилка на територията на Община Котел, като с това затрудняват свободното придвижвана на превозните средства и поставят в опасност живота и здравето на преминаващите хора. Често се случва колите да чакат по няколко минути, за да могат да преминат, а това създава условия за пътни инциденти. За посочените животни не се полагат никакви грижи от страна на техните собственици. Отношението към животните е нехуманно и жестоко, т.к. те никога не са  прибирани в животновъдния обект, в който са регистрирани, а в най-тежките климатични условия през зимата, свободно обикалят споменатите землища и умират от студ и глад. Животновъдният обект представлява една полусрутена постройка, без покрив, която е изцяло негодна да обслужва отглежданито на посочените животни. Той служи само като формално условиие за получаване на европейски субсидии, но в никакъв случай не отговаря на изискванията на действащото законодателство за реален животновъден обект. За животните не се подготвя храна за зимата и въобще целогодишно те са изоставени и безстопанствени, като са лишавани от елементарна грижа и отглеждане. Голяма част от тях са без ушни марки, което е в дълбок разрез с българското и европейското законодателство. Вероятно ушните марки са в собствениците и те умишлено не ги поставят на животните, където им е мястото, но европейски субсидии за тези животни се изплащат. Посочения проблем има и друга страна. Безконтролното скитане в самото село на този голям брой едри животни влияе изключително негативно върху цялостното развитие на с. Медвен, оформящо се през последните години, като атрактивна туристическа дестинация, привличаща хора от България и чужбина с красивата си природа, спокойствие и забележителности. Животните създават чувство на безпорядък, като замърсяват, чупят  и рушат навсякъде, кадето минават, а те минават навсякъде – по централните улици, покрай хотелите и къщите за гости. Това създава неприятно усещане както у местното население, така и у туристите, дошли да се порадват на медвенската природа. С посочения проблем от дълги години са наясно всички регионални органи, можещи да вземат отношениие за разрешаването му, но така и не го правят, а това създава чувство за безнаказаност у собствениците на животните. И по този начин проблемът се задълбочава, а от това страдат всички имащи  интереси и имоти в селото. На нас не ни е ясен точния брой животни, защото те се размножават и умират като диви бизони в гората, на полето или дори в самото село. Не сме сигурни и точно чия собственост са, но всички в Общена Котел ги знаят като „кравите на Мариян Русев“, за които реално някакви минимални грижи полага неговат майка Живка Русева. Но практика по документи кравите са разпределени между Живка Русева, в качеството й на физическо лице и наколко фирми, свързани с нея. Тази информация лесно може да бъде получена от ветеринарната служба в гр. Котел, защото животните са регистрирани именно там. Служителите в тази служба са добре запознати с проблема и с това кои фирми се контролират от Мариян Русев, защото на тяхно име са точно неговите крави. Както беше посочено по-горе, за тези нехуманно и жестоко отглеждани животни се получават европейски подпомагания и се предоставят от Община Котел пасища, мери и ливади, за който от своя страна също се получават европейски средства. Почти сигурни сме, че Мариян Русев не внася дължимите към държавния бюджет данъци за получените субсидии и не осигурява контролираните от него земеделци. Защо едни могат да плащат на държавата исканите от нея данъци и задължителни осигурителни вноски, а такива като Мариян да вредят, рушат, и съсипват чуждите интереси и собственост и едновременно с това да не изпълняват задълженията си към държавата. Как е възможно това да бъде допуснато в държава, намираща се на територията на Европа и бидейки част от Европейския съюз? На следващо място искаме да насочим вниманието Ви към факта, че на Мариян Русев и на контролираните от него земеделци, често са налагани административни наказания, въз основа на наказателни постановления по нарушаването на определени закони, имащи за цел опазването на  селскостопанското имущество. Тези наказателни постановления са влезли всичките в законна сила, естествено наказаните по тях лица не са изпълнии доброволно наложените санкции, но никой държавен орган, имащ правото да събере по принудителен ред наложените глоби не си е мръднал пръста и така наказанията се погасяват по давност. За доказване на този факт прилагаме влезли в сила наказателни постановления, по които органите на НАП не са предприели никакви действия. С настоящото писмо отправяме предложение до г-жа Танева, в качеството и на министърна земеделието и храните да предприеме незабавни мерки, имащи за цел промяна на нормативната уредба, като бъде забранено на такива фиктивни земеделци да получават общински и държавни мери,пасища и ливади и по този начин да източват европейските фондове, а в крайна сметка и нашите пари. Сигурни сме, че по този начин до голяма степен ще бъде спряна изключително порочната практика животните да бъдат използвани единствено като средство за получаване на пари от общински и държавни имоти. Настояваме г-жа Танева да дойде в с. Медвен и да се срещне с населението, за да се запознае с този тежък и наболял проблем, тормозещ цялата Община Котел години наред. Настояваме също всички държавни органи, имащи правото да вземат мерки по проблемите посочени в това писмо, да предприемат незабавни действия за отстраняването им, както и за наказването на собствениците на безстопанствените „животни на Мариян Русев“. В случай, че не бъдат предприети исканите от нас действия и това съсипническо поведение не бъде прекратено, имаме готовност да извършим блокиране на важни пътни артерии, в близост до гр. Котел, за да бъдем чути. Настоящото писмо е подписано от изброените в отделен списък граждани, който е нерздалена част от жалбата. Прилагаме информация за всички преписки по описания по-горе проблем, както и снимков и видео материал доказващ описаните по-горе твърдения.             Адрес за връзка с нас:с.Медвен     Телефон:0893721064-Милена Кашичева                  0893332147- П.Лозанов  

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Милена Кашичева да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook