За промяна на модела на управление на страната

1. Свикване на Велико народно събрание, отмяна на институцията Велико народно събрание и промяна на Конституцията;

2. Провеждане на административна реформа - създаване на 7 министерства, закриване на всички агенции и комисии към министерствата и МС и съкращаване с 50% на държавната администрация, за период от 4г.;

3. Прилагане на естонския модел на електронно правителство и електронно гласуване и гласуване по пощата за тези, които искат друга алтернатива;

4. Промяна на Закона за допитване до населението и възприемане на правилото, Суверенът да избира и да освобождава пряко всички важни административни фигури в държавата - президент, премиер, министри и заместник министри, главен прокурор, съдии на ръководна длъжност, съдии по места, кметове и главен архитект, общински съветници и ръководители на предприятия, с преобладаващо държавно и общинско участие, както и ръководителите на службите за сигурност. Изборът и освобождаването да е перманентен процес на гласуване, а резултатът ще излиза автоматически на всеки 3 месеца. ЦИК ще издава решение, на база на гласуването и ще назначава и освобождава съответните административни лица;

5.  Да се смята за нелигитимен всеки общински или държавен бюджет, ако не утвърден чрез гласуване от населението. Всички разходи по пера на местно ниво да бъдат подложени на гласуване от местната общност и чак след това да се приемат за изпълнение от общинския съвет. Всеки един разход на правителството или на което и да е министерство или фирма с държавно или общинско участие, който надхвърля 10 милиона лева, да бъде оторизиран от избирателите.

6. Да се промени избирателният закон, като право на глас да имат тези български граждани, които са завършили поне 8-ми клас и имат платени поне един от следните преки данъци, в рамките на една година, за последните 10 години - данък върху общия доход, данък сгради, данък автомобил, социални или здравни застраховки.

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Добри Колев да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook