Нека запазим за следващите поколения поне малкото, наследено от нашите предци!

Петиция за запазване на гранитните павета в град Брацигово

По повод реконструкцията на улици в градската част на град Брацигово и плановете за премахване на паважни настилки и замяната им с асфалт

      Уважаеми г-н Петко Петков, Уважаема г-жо инж. Румяна Григорова, Уважаема г-жо арх. Боряна Банева , Уважаема г-жо Надежда Казакова. Ние, долуподписаните граждани:

1. Настояваме за запазване изцяло на автентичните и вечни настилки от гранитни павета в град Брацигово по всички улици, по които те са запазени към момента (месец май 2019 г.).  

2. Настояваме гранитните павета като вид настилка, да бъдат декларирани за самостоятелна недвижима културна ценност по Закона за културното наследство, неделима от средата, в която са положени.

3. Настояваме да не се проектират и реализират варианти за настилки - смес между паваж и асфалт по съществуващите павирани улици  (напр. бул. „Трети март“, ул. „Слави Дишлянов“, ул.“Васил Петлешков“ и др.)

4. Настояваме градските улици да не се превръщат в състезателни писти. Запазването на павираните улици е именно такава мярка. Настояваме компетентните органи – МВР и Община Брацигово да вземат спешни мерки за ограничаване на скоростите на движение в градска среда, както и за бързи и адекватни наказания за нарушителите, участващи в авто- и мотогонки в град Брацигово.

5. Настояваме съществуващите паважни настилки да бъдат пренареждани качествено.

6. Настояваме за задължително условие фирмите–изпълнители на ремонти и реконструкции на павирани улици да наемат павьори, имащи квалификация и опит по нареждане на паваж.

7. Настояваме за пълна забрана за продажбата и износа на гранитни павета, собственост на Община Брацигово, както и за публичен отчет на наличните към момента количества гранитни павета Община Брацигово с опис от кои места и кога са били демонтирани.

10. Настояваме Община Брацигово да изпълни задължението си да информира гражданите за предимствата на екологичните настилки в градската среда, съгласно политиката на Европейския съюз.

Нека запазим за следващите поколения поне малкото, наследено от нашите предци!


Борислав Данаилов Донов    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Борислав Данаилов Донов да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook