ПЕТИЦИЯ ЗА РЕИМБУРСИРАНЕ НА ДИАГНОСТИКАТА И ЛЕЧЕНИЕТО НА БОЛНИТЕ ОТ ОБСТРУКТИВНА СЪННА АПНЕЯ

ИСКАНЕ: Държавата да отдели финансови средства за реимбурсиране на диагностиката и лечението на болните от сънна апнея

Уважаеми дами и господа,

От свое име и от името на стотици хиляди български пациенти искам да ви обърна внимание на един широкоразпространен и социално-значим проблем, който неоснователно се неглижира от Здравната система в България.

Обструктивната сънна апнея (ОСА) е едно от най-често срещаните разстройства на съня в общата популация в световен мащаб. Тя е най-често срещаното нарушение на дишането, свързано със съня. От ОСА боледуват приблизително 17% от мъжете и 9% от жените на възраст над 50 години или около 222 000 мъже и 150 000 жени в България (Peppard et al., 2013).

Като хронична болест ОСА протича по сходен начин с артериалната хипертония и диабета. Болният може дълго време да няма оплаквания и диагнозата да се постави късно. ОСА, също както артериалната хипертония и диабета, повишава значително риска от сърдечно-съдови инциденти – атеросклероза, инфаркт, инсулт и прочее. ОСА може да доведе сама по себе си до артериална хипертония, диабет и затлъстяване (Huang et al, 2008). Тя е водещ рисков фактор за пътно-транспортни произшествия (ПТП), тъй като повишава прекомерно сънливостта през деня. (George et al., 1987). Високата дневна сънливост се среща при 17% от водачите на моторни-превозни средства (МПС) и е отговорна за близо 7% от инцидентите на пътя, свързани със заспиване зад волана (Goncalves et al., 2015; Bonsignore et al., 2016). Проучвания по проблема установяват, че ОСА повишава риска от ПТП с 3 до 5 пъти (Akerstedt et al., 2013; Tregear et al., 2009).

Редица проучвания от големи Западно-европейски страни и САЩ показват, че с усложненията, до които води тази болест повишава значително директните и индиректни финансови загуби на държавата. Недиагностицираната ОСА е причина за многократно повтарящи се разходи за ненужни консултации от специалисти, изследвания, хоспитализации и лечение. Сърдечно-съдовите, метаболитни и неврологични отклонения, до които води тя са причина за поставяне на аорто-коронарни стентове, скъпо-струващи операции, нетрудоспособност, ПТП с разходи за ремонт на пътни трасета и автомобили, и тн. (Knauert M et al., 2015).

Диагнозата се поставя чрез изследване на дишането по време на сън. Стандартът е това да се прави в лаборатория за изследване на съня чрез т.нар. полисомнография. Изследването отнема една нощ и предоставя на лекаря възможност за комплексна оценка на качеството на съня на пациента. 

Основният метод за лечение на ОСА е т.нар. PAP-терапия (от англ. „Positive Airway Pressure” или “Позитивно Налягане в Дихателните пътища”). При нея болният диша с маска докато спи. Тази маска се поставя на лицето и се свързва с апарат, който подава стаен въздух под позитивно налягане, т.е. в по-голям обем. Навлизайки в дихателните пътища в областта на гърлото, този въздух разделя отпуснатите и колабирали мускули и създава нещо, подобно на въздушна протеза, благодарение на която болният от сънна апнея не хърка и диша нормално докато спи. Сънливостта изчезва напълно още през първите дни от лечението с апарата, подобрявайки способността за шофиране и работоспособността (Barbé F et al., 2007; Strohl K et al., 2013). Редовната PAP-терапия намалява риска от възникване на усложненията на болестта. Като хронична болест обаче ОСА изисква хронично лечение. Подобно на лечението на артериалната хипертония и захарния диабет лечението на сънната апнея не води до пълно излекуване, а до поддържането на болестта в нормални граници (Patil S et al., 2019).

Излседванията и лечението на ОСА в България се заплащат от пациента. Здравната система в страната не реимбурсира диагностичните процедури за установяване на болестта и апаратите, необходими за PAP-терапия на болния. Цената на една полисомнография в България варира между 250 и 400 лв. Цената на един PAP-апарат варира между 1500 и 5000 лв, в зависимост от режима на работа и производителя на устройството.

Уважаеми дами и господа,

Ние, подписаните под тази петиция граждани молим Българската държава да подпомогне болните от сънна апнея в страната, тъй като смятаме, че цената на диагностичните и лечебни процедури е прекалено висока, за да бъде заплатена от една група хора, които поради своето заболяване са с намалена работоспособност и, често, с нисък социален статус. Поради високата честота на разпространение на сънната апнея в нашата популация и социално-значимите последствия, до които води смятаме, че е в общ интерес на всички нас – граждани и институции – да се започне дискусия по проблема и в близките години да се намери решения за него.

С уважение,

д-р Петър Чипев

 

Цитирана литература:

Akerstedt T, Bassetti C, Cirignotta F, et al. Sleepiness at the wheel. White paper. Institut National du Sommeil et de la Vigilance, 2013.

Barbé F, Sunyer J, de la Peňa A, et al. Effect of continuous positive airway pressure on the risk of road accidents in sleep apnea patients. Respiration 2007; 74:44–49.

Bonsignore M, Randerath W, Riha R, et al. New rules on driver licensing for patients with obstructive sleep apnea: European Union Directive 2014/85/EU. J Sleep Res, 2016; 25:3–4.

George C, Nickerson P, Hanly P, et al. Sleep apnoea patients have more automobile accidents. The Lancet, 1987; 447.

Gonçalves M, Amici R, Lucas R, et al. Sleepiness at the wheel across Europe: a survey of 19 countries. J Sleep Res, 2015; 24:242–253.

Knauert М, Naik S, Gillespie M, et al. Clinical consequences and economic costs of untreated obstructive sleep apnea syndrome. World Journal of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, 2015; 1:17-27.

Patil SP, Ayappa IA, Caples SM, Kimoff RJ, Patel SR, Harrod CG. Treatment of adult obstructive sleep apnea with positive airway pressure: an American Academy of Sleep Medicine systematic review, meta-analysis, and GRADE assessment. J Clin Sleep Med. 2019; 15(2):301–334.

Peppard PE, Young T, Barnet JH et al. Increased Prevalence of Sleep-Disordered Breathing in Adults. Am J Epidemiol, 2013; 177(9):1006-14.

Strohl K, Brown D, Collop N, et al. An official American Thoracic Society clinical practice guideline: sleep apnea, sleepiness, and driving risk in noncommercial drivers. An update of a 1994 statement. Am J Respir Crit Care Med, 2013; 187(11):1259–1266.

Tregear S, Reston J, Schoelles K, et al. Obstructive sleep apnea and risk of motor vehicle crash: systematic review and meta-analysis. J Clin Sleep Med, 2009; 5(6):573-581.

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Д-р Петър Чипев да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Facebook