Подписка с искания на студентите от ЮФ на СУ

Ние, долуподписаните студенти в Юридическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски” настояваме да бъдат приети нашите искания за промени в организацията на учебния процес, а именно:

  1. Да бъдат създадени електронни пощи с домейн към СУ за всеки студент и преподавател във Факултета.
  2. Да бъде създадена онлайн платформа с лекционни курсове по всички изучавани във Факултета предмети и същата да се обновява по време на семестъра с материали по всяка тема от конспекта.
  3. Да бъдат задължени преподавателите да информират своевременно и посредством електронна поща студентите при невъзможност за провеждане на дадено занятие или при промяна на часа и/или мястото на провеждането му.ю
  4. Да бъдат задължени преподавателите да информират своевременно и посредством електронна поща студентите за датата, часа, мястото за провеждане на изпит по преподавания от тях предмет, както и за формата, финалния конспект с въпроси на изпита и критериите при неговото оценяване.
  5. Да бъде задължително определено време и място за преглед и разискване с преподавателя на писмените работи на студентите при всички писмени изпити.
  6. Да бъде изградена система за своевременно сътрудничество посредством електронна поща между преподавателите и студентите по програма “Еразъм +”, като последните получават навременна информация за възможността за признаване на изпити, положени в приемащия университет, и необходимостта от полагане на изпити в изпращащия университет, включително часа, датата, формата на изпити и предварителните условия за допускане до него, ако има такива.

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Nicole Levakova да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook