СТОП НА КАРИЕРАТА В БЕЛАЩИЦА

39959144_1919644604763338_2759913772154880000_o.jpg

 

До Президента на Република България

До Генерална дирекция „Околна среда“ Европейска комисия  

До Министър-председателя на Република България

До Министерски Съвет на Република България

До Председателя на Народното събрание на Република България

До Омбудсмана на Република България  

Уважаеми дами и господа,

От март 2018г.  в населените места Белащица, Гълъбово, Брани поле, Брестник и Марково един проблем тревожи населението, а именно входирано инвестиционно намерение за разширяване на концесия за добив на инертни материали на кариера с. Белащица. Ние жителите на Белащица и съседните села се организирахме, създадохме инициативни комитети, проведохме няколко мирни протеста, информационни срещи с местни власти и представители на отговорните институции. Направихме подписка и я изпратихме до всички институции. Общински съвет при Община Родопи-Пловдив подкрепи исканията ни , като гласува Декларация в подкрепа и възложи на Кмета на общината да предприеме необходимите действия. И все още няма резултат!

Това е петиция за:

·         Спиране работата на кариерите над с.Белащица

·         Поставяне на пътни неравности, знаци, скоростни камери и пешеходни пътеки на обходен път в Белащица, който вече не е обходен, а пресича селото

·         Поставяне на измервателни станции за замерване на въздуха в района на кариерата и в селото

·         Спазване на концесионния договор по отношение на концесионната площ и рекултивационни мероприятия.

·          Присъствие на КАТ и ДАИ на пътя за кариерата.

·          Поставяне на ограничителни знаци за движение на тежкотоварни автомобили в почивните дни, а в работните такива с фиксирано работно време.

·          Опазване живота и здравето на населението, околната среда и водите.

 

Сдружение "Форум Активни Граждани и Демократично Общество"

СНЦ"ФАГДО"

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Сдружение "ФАГДО" да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Facebook