Подкрепяте ли връщането на земите на собственици на имоти в т.н. Западни покрайнини, на техните наследници

Подкрепяте ли връщането на земите на собственици на имоти в т.н. Западни покрайнини, на техните наследници, което е основно искане в подадената петиция в Комисия по петиции на Европейския съвет, която е заведена с номер № 0485/2014. Тези земи са регламентирани от членове 177, 178, 179, 180 и 181 от Ньойския договор, подписан на днешния ден, преди 99 години. В последствие достъпа на собствениците на тези имоти е прекратен, след обтягането на политическите отношения между СФР Югославия и НР България през 1948 г. Понастоящем с цел подготовка на Република Сърбия за пълноправно членство в Европейския съюз, трябва да изпълни условията за такова присъединяване, изразена в затварянето на глави в отделни области. Една от тях е Реституция на имущество, отнето по време на комунистическия режим на територията на бивша Югославия, след Втората световна война. Законът, приет през есента на 2011 г. в Република Сърбия, осъществява такава реституция, която НЕ включва казуса, в който се намират собствениците на имоти, които са останали на територията на тези  Западни покрайнини, т.е. не са го предвидили, което е явно ощетяване на наследниците на собствениците на тези имоти. Подадената петиция № 0485/2014 до Комисията по петиции на Европейския съвет е обявена за допустима и е разгледана от Европейския парламент, на свой ред по същество е предадена в комисията по външните работи на Европейския парламент. Тя цели създаването на регламент между Република Сърбия и Република България, в който да се реши въпроса за възстановяване на правото на собственост на наследниците на притежателите на тези имоти, чието притежание е регламентирано в Ньойския договор. С настоящия си подпис вие подкрепяте инициативата, този процес да се осъществи.

Подпишете тази петиция


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Facebook