Подкрепяте ли връщането на земите на собственици на имоти в т.н. Западни покрайнини, на техните наследници

Подкрепяте ли връщането на земите на собственици на имоти в т.н. Западни покрайнини, на техните наследници, което е основно искане в подадената петиция в Комисия по петиции на Европейския съвет, която е заведена с номер № 0485/2014. Тези земи са регламентирани от членове 177, 178, 179, 180 и 181 от Ньойския договор, подписан на днешния ден, преди 99 години. В последствие достъпа на собствениците на тези имоти е прекратен, след обтягането на политическите отношения между СФР Югославия и НР България през 1948 г. Понастоящем с цел подготовка на Република Сърбия за пълноправно членство в Европейския съюз, трябва да изпълни условията за такова присъединяване, изразена в затварянето на глави в отделни области. Една от тях е Реституция на имущество, отнето по време на комунистическия режим на територията на бивша Югославия, след Втората световна война. Законът, приет през есента на 2011 г. в Република Сърбия, осъществява такава реституция, която НЕ включва казуса, в който се намират собствениците на имоти, които са останали на територията на тези  Западни покрайнини, т.е. не са го предвидили, което е явно ощетяване на наследниците на собствениците на тези имоти. Подадената петиция № 0485/2014 до Комисията по петиции на Европейския съвет е обявена за допустима и е разгледана от Европейския парламент, на свой ред по същество е предадена в комисията по външните работи на Европейския парламент. Тя цели създаването на регламент между Република Сърбия и Република България, в който да се реши въпроса за възстановяване на правото на собственост на наследниците на притежателите на тези имоти, чието притежание е регламентирано в Ньойския договор. С настоящия си подпис вие подкрепяте инициативата, този процес да се осъществи.

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Сергей Иванов да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Facebook