Справедливост за пострадалите от катастрофи, НЕ на законопроекта на Менда Стоянова!

Застрахователите срещу справедливостта!
Или още за лъжите и алчността на застрахователите на МПС.
 
Според предложението към Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, внесено от г-жа Менда Стоянова в края на последния ден на срока, Съдът на Република България няма да определя обезщетението на пострадалите от катастрофи по справедливост.
 
В т. 7 от цитираното предложение е описано, че в чл. 52 от Закона за задълженията и договорите, където досега беше водеш принципа на справедливостта, се добавя нова алинея, която препраща към новия член 493а от Кодекса за застраховането.
 
Той се предвижда да ограничи обезщетенията за всички вреди - смърт, наранявания, неимуществени вреди, повреда на имущество до сумата от 5 000 до 20 000 лв., и то в зависимост от роднинската връзка - 20 000 лв за съпруг, съпруга, дете или родител, 15 000 лв. за брат или сестра, 5 000 лв. за "друго лице, по изключение, поради създадените емоционални отношения с починалото лице по време на настъпване на непозволеното увреждане, довело да смъртта."
 
Така излиза, че твърденията на застрахователите, че били изплащали огромни обезщетения и затова следва да се повишат премията, тоест цената на задължителната застраховка "Гражданска отговорност" са неистина. В момента, според чл. 492 от Кодекса за застраховането за всяко МПС в България, е необходимо да има сключена задължителната застраховка "Гражданска отговорност" за следната минимална застрахователна сума (лимит на отговорност):
1. за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт - 10 000 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на пострадалите лица;
2. за вреди на имущество (вещи) - 2 000 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица.
 
Тази разпоредба е в сила от 01.01.2016 г. и важи и в момента. С нея застрахователите обясниха защо трябвало да се повишат застрахователните премии, тоест, цените на задължителната застраховка, за да притежаваме коли. Дори да не ги караме, само за да ги притежаваме, трябва да имаме такава застраховка. Наскоро обаче цените отново рязко се повишиха - с около 40%, общо взето. Обяснението беше, че застархователите били изплащали големи обезщетения и продавали застраховките си "под себестойност".
 
От една страна, законът ни задължава да сключим застраховка "Гражданска отговорност" за колата си - независимо караме ли я или не. Застрахователят следва да покрие щети в описаните по-горе размери, каквито НИКОГА няма и не е имало при което и да е ПТП в България. Сега, без каквато и да било промяна в обстановката алчните застрахователи не само увеличиха драстично за пореден път цените, които ние плащаме, за да изпълним законовото си задължение, но и лобират за ограничаване на отговорността им! Тоест, не само че ще получават повече, но и ще плащат по-малко!
 
Българският съд обичайно не е от най-щедрите при присъждане на обезщетения за пострадали, но тази тенденция започна да се променя в последните години, и то към увеличаването им. Никой не може да каже колко струва страданието, болката, загубата - на здраве, на близък човек. Всеки път това е предмет на доказване - какво, колко и как боли е много различно. Връзката с починалия може да бъде също с различен интензитет, дълбочина, независимо от роднинството. Това се нарича именно справедливост и законодателят мъдро е определил той да се прилага още от 50-те години на миналия век, при приемането на Закона за задължението и договорите. Така с промяната на обществените отношения, когато човешкия живот и страдания добиха по-голямо значение, съвсем естествено и без никаква законодателна промяна, Съдът започна да присъжда по-високи обезщетения. Разбира се, не милиони, както е в други страни, но поне десетки хиляди. Това никак не се хареса на застрахователите, които лесно взимат, но трудно дават пари и това всички го знаем. Да не говорим за случая "Олимпик", в който хиляди българи бяха подведени да сключат застраховки, а после задължени да платят отново за други, след фалита на тази компания. Държавата, в лицето на КФН тогава нищо не направи, за да го предотврати, нито пък да защити гражданите.
 
Правото на живот, на здраве, на достъп до правосъдие, на справедливост са сред най-важните човешки права. С този законопроект се препятства възможността пострадалите и увредените лица да получат обезщетение, да търсят справедливост. Ще допуснем ли това?
 
Все повече се уверяваме, че ние сами трябва да се борим за правата си. Всъщност, не сами, а заедно, с упоритост и постоянство, докато на всички стане ясно, че гражданите не са стадо, което да бъде стригано и доено, а сила, с която трябва да се съобразяват и народ, на който да служат - и политици, и бизнесмени, и застрахователи.
 
Подкрепете подписката срещу тази промяна в Кодекса за застраховането, която ще ограничи правата на засегнатите лица! Покажете, че сте загрижени!
 
Разпространете, където можете! 
 
CHRBulgaria Център за Човешки Права

Deyan Petroff Център За Човешки Права    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Deyan Petroff Център За Човешки Права да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Facebook