За отреждане на терен за поставяне на паметна плоча на краеведа и писател Тодор Бакалски

Настоящата петиция е създадена от инициативен комитет и граждани на Нареченски бани, област Пловдив. Целта на петицията, която ще бъде представена на кмета на Нареченски бани, ОС - Асеновград и главния архитект е молба към отговорните лица за разрешение за поставяне на скромна паметна плоча на краеведа, писател, общественик, собственик на архивен фонд към ДАА - Смолян Тодор Бакалски (починал 2017 г.). Молбата е свързана само с отреждане на подходящо според усмотрението на ОС - Асеновград място за поставяне на прочата или с даването на разрешение за поставяне на плочата на външна стена на оградата на къщата на Тодор Бакалски, видима от улица в населеното място. Средствата за плочата са осигурени от роднини и инициативния комитет. Подписката няма за цел отпускане на средства.

С подписа си изразявате съгласието си ОС Асеновград и/или главният архитект да разреши поставянето на тази паметна плоча на ограда на къщата на Тодор Бакалски, видна от улицата, или да отреди място за поставянето й по усмотрение.

 

Благодарим Ви от сърце, че ни подкрепихте!

ЗА ТОДОР БАКАЛСКИ

Тодор Бакалски се занимава с краеведческа дейност от 1960 г. През 2002 г. се състои представянето на излязлата от печат книга "История на село Косово и Нареченски бани" - венеца на цялостната му краеведческа дейност.

Тодор Бакалски е деен общественик.

По негова инициатива е поставена паметна плоча на строителите на църквата в с. Косово и паметник на загиналите защитници на крепостта "Зареница".

Собственик на личен фонд към ДАА – Смолян.  Материалите към фонда са предоставени като дарение от Тодор Бакалски. Отразяват предимно краеведската му дейност. В процеса на научно-техническата обработка НЕ са отделени неценни Включват книги на автора, тетрадки с народни песни, фейлетони, разкази, спомени, предания, проучвания за с. Косово, параклисите в селата Косово, Наречен и Нареченски бани, за Васил Левски, Христо Ботев, снимки от 1918 до 1980 година.

 Благодарение на усилията му е построено и училището в Нареченски бани.

  „Читателю скъпи, разтвори сърцето си, дай каквото можеш за хората, за родния си край. Не позволявай на дявола от теб демон да стори, да загине тази българска твърдина на родолюбие и българщина” Т. Бакалски


Инициативен комитет за Т. Бакалски    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Инициативен комитет за Т. Бакалски да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook