За решаване на проблема свързан с миризмата на какао в гр. Първомай.

 

 

ДО

Г-Н АНГЕЛ ПАПАЗОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

ДО

Г-Н ДЕЧКО ПЕТКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР. ПЪРВОМАЙ

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР. ПЪРВОМАЙ

Уважаеми, дами и господа,  

     Предполагаме, че неведнъж сте усещали миризмата на какао, която ежедневно се носи из нашия град. Особено силна и неприятна е в жилищните райони около производствената база на фирма „Алкао“ ЕООД и в централната градска част. Доста често в зависимост от посоката на вятъра, миризмата се усеща и в целият град. Тя създава сериозен дискомфорт на живущите в гр. Първомай, тъй като фабриката за преработка на какао работи с денонощен режим на работа, а производствената ѝ база се намира в гъсто населен район (в който има болница и училище) и изпускането на пари с тази миризма е ежедневено в различни часови интервали.

     Недопустимо е в летните месеци да не можем да си отворим прозорците на жилищата, заради носещата се навън силна миризма на преработено какао. Въпреки, множеството оплаквания на живущи, досега няма взети адекватни мерки и обгазяването на града продължава.

     Наясно сме, че има техническа възможност за поставяне на филтри или друг тип пароуловители, чрез които неприятните емисии могат да се сведат до минимум, но до момента явно това не е направено.

     От изложеното по-горе, смятаме, че без активна намеса от страна на местната изпълнителна власт, чийто представители сте Вие, няма да има промяна в ситуацията. В тази връзка, настояваме да предприемете всички възможни законови стъпки за разрешаването на този проблем.

     Също така, бихме искали да организирате тристранна среща между представители на „Алкао“ ЕООД, местна власт (Кмет, Общински съвет, ръководители на отдели в Общинска Администрация, пряко свързани с този проблем) и жителите на град Първомай, на която да се обсъди проблемът, да се вземат конкретни решения и мерки за справянето с него и да се дадат ясни срокове, в които тези решения и мерки ще бъдат изпълнени.

    Надяваме се, че във възможно най-кратки срокове този неприятен проблем ще бъде разрешен.

    С Уважение, жителите на гр. Първомай:

Facebook