ЗА Право на Информиран избор относно поставяне на ваксини В България!

Ние, родителите на децата на България

Настояваме  ЗА правото на Информиран избор при поставяне на ваксини!

Ваксините носят рискове,  право на индивида  е да се информира и реши относно ползите и рисковете за себе си и за децата си.

Държавата задължава родителите да подлагат децата си на ваксинация, но не носи отговорност при появата на усложнения в следствие на това. 

Обвързва това задължение с Получаване на детски добавки и посещениея на детска градина,без да поема Лечение при постваксинални реакции.

В България  действа задължителен ваксинационен календар, с което се нарушават конституционните права на гражданите на „лична свобода и неприкосновеност”, съгл. чл. 30 от КРБ, както и Конвенцията за правата на човека и биомедицината, ратифицирана от България. 

В повечето европейски държави ваксините са по избор на родителите.

Член 5 от Конвенцията за правата на човека и биомедицината ( обн. ДВ , бр. 32 от 12 април 2005 г. ) гласи : ,, Всяка интервенция , свързана със здравето , се извършва само със свободно и съзнателно изразеното съгласие на заинтересованото лице. Това лице получава предварително необходимата информация за целта и естеството на интервенцията, както и за произтичащите от нея последствия и рискове . '' В § 34 от обяснителния доклад към Конвенцията е посочено : ,, 34- Този член (5) се отнася до съгласието и утвърждава на международно ниво вече добре установено правило, което гласи , че никой не може да бъде принуждаван по принцип да се подлага на интервенция без неговото съгласие.Следователно , човешките същества трябва да могат свободно да дават съгласието си или да отказват всяка интервенция , отнасяща се до тях . Думата ,,интервенция'' се разбира в най-широк смисъл , както е посочено в Член 4 - а именно , като включва всички медицински действия и по-специално интервенции , извършвани с цел профилактика, диагностика , лечение , възстановяване или изследване . '' Конституцията на Република България : Чл.5 (4) ,, Международните договори , ратифицирани по конституционен ред , обнародвани и влезли в сила за Република България, са част от вътрешното право на страната. Те имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство , които им противоречат.'' Според Чл.30, ал.1от Конституцията , всеки има право на лична свобода и неприкосновеност. Чл.41 (1) повелява , че всеки има право да търси , получава и разпространява информация. Чл.47 (1) посочва , че отглеждането и възпитанието на децата до пълнолетието им , е право и задължение на техните родители и се подпомага от държавата. Според Закона за здравето, Чл.87. ал.1 , медицинските дейности се осъществяват след изразено информирано съгласие от пациента; ал.4 - когато пациентът е малолетен и недееспособен, информираното съгласие се изразява от негов родител или настойник , освен в случаите , предвидени със закон . Чл.58 от Закона за здравето гласи , че за предпазване на гражданите от заразни болести, се правят задължителни имунизации ! В тази част законът нарушава ратифицирани влезли в сила у нас редица европейски законодателни актове ( не само посочената по-горе ) , Конституцията , и противоречи сама на себе си в Чл.87.

Докато другите европейски държави спазват човешките права във ваксинопрофилактиката, поема се отговорност от държавата за пострадалите от ваксини и съществуват фондове за обезщетението им, в България отговорността към увредените ваксинирани е отговорност на родителите Им.

Увеличава се броят на увредени деца след поставяне на Ваксини!

Ние , родителите на децата на България , изискваме от Държавата : 
– ФОНД ЗА ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА , ПОСТРАДАЛИ ОТ ВАКСИНИ ;

– ЕДИННА , ДОСТЪПНА И ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА ТЕМА ВАКСИНИ , ОПИСВАЩА ВСИЧКИ РИСКОВЕ , ВРЕДИ ( най-малкото поне тези от листовките) И ПОЛЗИ ;

– ПРАВО НА ИЗБОР ЗА ВАКСИНИТЕ ! ПРАВО НА ИНФОРМИРАН ИЗБОР !

- НОВА РАБОТЕЩА ! СИСТЕМА ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ ОТ ВАКСИНИ!


Елена Павлова Шойлева    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Facebook