Приключване онлайн на летен семестър 2019/2020 за всички студенти първи курс в УАСГ

Уважаеми колеги,

обръщаме се към вас със следния призив. В продължение на вече близо 3 месеца на всички нас ни се наложи да продължим образованието си дистанционно. За съжаление не всички имаха тази възможност да го направят поради една или друга причина. Основният проблем, с който сега се сблъскваме, е отказът на ръководството на УАСГ и преподавателите за провеждане онлайн на всички изпити и тестове за летен семестър 2019/2020 година. Считаме, че щом всички други технически,а дори и медицински университети могат да го направят, УАСГ също може. Студентите първи курс нямаме летни практики и изпит, който да изисква физическо присъствие, още повече при желанието на някои преподаватели за провеждането на изпити с повече от една група студенти. Също така предстои спиране на топлата вода в общежитията в жк. "Студентски град", а голям процент от студентите живеем именно там. Надяваме се Ръководството да вземе позиция и направят компромис за всички специалности студенти първи курс.

Вярваме, че сега е моментът студентският глас да бъде чут и да не бъде пренебрегнато студентското мнение, а да покажете, че Ви е грижа за нас! Заедно можем да се справим с това! Разчитаме на подкрепата на всички колеги! 

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам 6-та група ССС да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook