Възстановяване на пътните разходи за всички учители

Във връзка с публикуван проект на Наредба за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование, от който става ясно, че транспортни разходи ще бъдат възстановявани само на педагогически специалисти, работещи в населени места с до 5 000 души население, изразяваме силно несъгласие с дискриминационната политика, която се мъчи да наложи МОН.
Настояваме да бъдат възстановявани транспортните разходи на всички педагогически специалисти, които работят в населени места, които са извън местоживеенето им.

Предложение №1 - В раздел Общи положения, чл.2, ал.1 изразът "в малко населено място" да бъде заменен с “чието местоживеене и месторабота са в различни населени места.”, а ал. 2 на същия член да отпадне.
Предложение №2 - В чл. 12 - в текста "възстановяване на разходите за транспорт или за наем по месторабота на педагогическите специалисти, които работят в малко населено място извън местоживеенето си" думата "малко" да отпадне.
Предложение №3 - Да се възстановяват транспортните разходи за градски транспорт на педагогическите специалисти, живеещи в големи градове в размер на 100%.
Предложение №4 - Да се възстановяват транспортните разходи на хоноруваните преподаватели в размер на 100 %.
Предложение №5 - Да се възстановяват транспортните разходи и на помощник-възпитателите, които пътуват от други населени места в размер на 100 %.

Мотиви:

  1. Всички пътуващи педагогически специалисти имат право на възстановяване на пътните разходи, а не само работещите в малки населени места (с до 5 000 жители). Всичко останало е поставяне в ситуация на дискриминация.
  2. За да се въвлекат млади кадри в образователната система, те не трябва да бъдат финансово ощетявани.
  3. Всички деца и ученици имат право на равен достъп до образование и обучение от квалифицирани специалисти. Пътните разходи, които понякога достигат 10 лв. на ден, биха отказали учителите от работа в отдалечените райони. Тяхната заплата и без това не е голяма, за да плащат по 200 лв. за път.
  4. В малките населени места обикновено има само едно училище, което понякога не е способно да осигури работа на всички педагогически специалисти от това населено място.

Подпишете тази петиция

Попълнете формуляра по-долу, за да подпишете тази петиция, която е създадена от Иван Пейчев. Авторът на петицията ще види цялата информация, която предоставяте в този формуляр.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Facebook