КРАЙНО ВРЕМЕ ЗА ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ

   „ЗА” ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ, КОИТО ДА ДОВЕДАТ ДО НЕВЪЗМОЖНОСТТА ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ НА ТЕЖКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ СВЪРЗАНИ С УМИШЛЕНО ПРИЧИНЯВАНЕ НА СМЪРТ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ ОТ ПРАВОТО НА СЪКРАТЕНО СЪДЕБНО СЛЕДСТВИЕ ПО ГЛАВА XXVII ОТ НПК.

   Ние, гражданите, ужасени и възмутени от зачестилите през последните години тежки престъпления и убийства на деца, младежи, възрастни, както и ширeщата се безнаказана престъпност настояваме:

1.      На извършителите да се налага присъда „ДОЖИВОТНА БЕЗ ПРАВО НА ЗАМЯНА”.

2.      Да не се възползват от съкратено съдебно следствие по реда на глава XXVII от НПК.

3.      Да не им се намалява присъдата с една трета.

    Ние не искаме след 10-15-20 години престъпниците да излязат от затвора и да нападат и убиват поредните си беззащитни жертви.    

 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Нека няма повече жертви като Вероника Здравкова, Яна Кръстева, Женя Тодорова, Георги Игнатов, Хюлия Маджар, Кирил Въжаров, Васил Александров, Росица и Христина Белнейски, Радостина Евтимова, Николай Димитров, Борислав Райнов, Николай Чивиев................................ ..................................................................СПИСЪКЪТ Е ТОЛКОВА ДЪЛЪГ!  

 

     НЕ МОЖЕМ ДА ВЪРНЕМ ТЕХНИТЕ ЖИВОТИ. НЕКА СПАСИМ ЖИВОТА НА ДРУГИТЕ!!!