НЕ! на пилеенето на храна от хранителните вериги в България

Вълнувайки се от проблемите на хората в крайна безизходица и следвайки примера на инициативата във Франция, ние екипът на „Активно Бъдеще“, решихме да стартираме тази петиция. Целта на петицията е големите хранителни вериги да бъдат задължени със закон да дават безвъзмездно храните, които са близо до изтичане на срока им на годност на местни хранителни банки или за компостиране (ако е приложимо).

Защо това ме засяга мен?

·         В България по различни изследвания между 48 – 60 % от хората са застрашени от бедност. Стотици хиляди изпитват финансови проблеми, след като платят наема и сметките за отопление, вода и електричество. Броят на бездомните българи се увеличава постоянно.

·         От друга страна хранителните вериги изхвърлят всеки ден храна, която е все още годна за консумация, но негодна за продажба. Няма точно изследване какво количество храна се изхвърля всеки ден, поради нежеланието на веригите да споделят подобна информация. Ако икономическите принципи не въздействат, за да се прекъсне тази неподходяща практика, то поне моралните норми трябва да окажат влияние.

·         Покажи солидарност към тези хора и изисквай солидарност от мениджърите на хранителните вериги!

Нашето предложение е просто, но ефективно: да се гласува закон, който задължава или дава стимул на супермаркетите да предоставят всичката непродадена, но близко до края на срока на годност храна, на асоциация по техен избор – хранителна банка, социална кухня или в краен случай за компостиране.

Конкретно искаме да предложим да влезе в сила закон, който да има три постановления:

1.       Всеки гражданин може да участва в създаването на хранителна банка и регистрирането й в местното кметство/община .

След това ще може да се свърже с местната хранителна верига и изисква негодната за продажба храна в подобаващ срок, който да позволява нейното скорошно консумиране. Този тип хранителни банки ще могат да дистрибутират и съхраняват храна.

2.       Всяко кметство/община ще може да информира гражданите за подобна инициатива.

Така ще могат лесно да се мобилизират доброволци за инициативата.

3.       Излишната за хранителните вериги храна веднага ще се предава на одобрената хранителна банка, която може да я съхранява и дистрибутира.

Така ще се гарантира едно лесно „предаване на енергия“ от една група към друга. Храната е преди всичко енергия и безсмислено да не се оползотворява, а да се изхвърля в сметището.  

Най-искрено се надяваме петицията да бъде одобрена и подписана от достатъчен на брой хора, за да може подобен закон да се гласува в Парламента. Не се интересуваме от това дали ще бъде внесен от социалисти, демократи, либерали, консерватори, реформатори, националисти или други с различни политически определения. Надяваме се на подкрепата на мислещи хора, които не са доволни от статуквото. Това е борба за премахване на глада в страната ни. Може да не е цялостно решение, но смятаме че е стъпка в правилната посока.

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Джовани Николов да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Facebook