Да съхраним националните музеи и наследството на България!

Българският национален комитет на ИКОМ (Международен съвет на музеите -ЮНЕСКО) призовава за подкрепа колегите, съмишлениците и приятелите на музеите, българската и международната общественост:

 Против методично провежданата политика за орязване на бюджета за опазване на движимото културно наследство.

Срещу безпринципните съкращения на високо квалифицирани и ниско платени специалисти в националните музеи и галерии

За преразглеждане и ясно дефиниране на приоритетите в политиката на Министерство на културата по отношение на националните институции – второстепенни разпоредител на бюджета му.

 

          През 2015 г. Министерство на културата отпуска с 571 530 лв. по-малко за  опазване на културното наследство в сравнение с 2014 г. След предприетите съкращения на работни места в националните музеи и галерии през 2011, 2012 и 2013, в изпълнение на заложеното в бюджет 2015 г. намаляване на администрацията с 10%, Министерството прехвърля тежестта на т.нар. „оптимизация на персонала“ отново върху тях и върху Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“. Така тези институции ще трябва да се разделят със 78 от общо 82 щатни бройки, предвидени за съкращаване. Проблемът на пръв поглед е маловажен от гледна точка на общите финансови затруднения в държавата. Зад него обаче се стоят следните факти:

     Така нареченият „персонал“, който подлежи на „оптимизация”, не е администрация, а се състои от високо квалифицирани специалисти – научни сътрудници, уредници, реставратори и др., които носят огромна отговорност (включително и материална) за безценно културно наследство, оценявано в милиони. Към тях има високи изисквания – задълбочени познания и дългогодишен опит, професионален морал и всеотдайност. Въпреки унизителното заплащане от 200 до 350 евро на месец, благодарение на техния ентусиазъм, призвание и в резултат от денонощния им труд, България представя успешно културното си наследство пред света и печели немалко активи, включително и финансови. За съжаление, поредицата от постоянни и временни експозиции, представящи историята и културата на страната ни с широк международен отзвук, най-често намират признание извън нея.

     Ето защо смятаме, че рестриктивните мерки, с които се намалява драстично финансирането на националните институции няма да постигнат очакваната „оптимизация“. Напротив, те ще ограничат дейността им до и под санитарния минимум и ще поставят в риск опазването на културните ценности, съхранявани в тях.

 

     Като част от международната музейна мрежа, чиято мисия е не само опазването на движимото културно наследство, но и разпространяването на познанието за него в полза на обществото, Българският национален комитет на ИКОМ изразява своята тревога и загриженост за бъдещето на националните музеи, галерии и библиотеки в България!

 

Текстът на петицията на английски е публикуван на 18.02.2015 г. Досега тя е подкрепена от колеги, съмишленици и приятели от България, Румъния, Гърция, Кипър, Германия, Австрия, Швеция, САЩ, Русия, Япония, Израел.

 

Искрени благодарности!

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Любава Конова да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Facebook