По-добри битови условия в кв. Нов път, Видин

Ние, долуподписаните, заявяваме, че въпреки стереотипите, налагани от някои медии и крайнодесни партии, част от ромите са наясно, че като граждани имат не само права, но и задължения. Това с особена сила важи за ромите от Видин и по-специално от кв. Нов път. Ето защо искаме да поемем няколко задължения с конкретни срокове, като очакваме същото и от страна на Община Видин и другите отговорни институции.

I. Водоснабдяване и канализация.

1. Поемаме ангажимента в рамките на 1 година плащането на водата да  обхване всички жители на квартала. За да се случи това обаче, са необходими усилията както на ромската общност, така и на ВиК. Ние ще убедим хората от квартала в необходимостта от плащане, а ВиК нека назначи двама души от квартала на трудов договор, които да събират задълженията.

2. Като следствие от този наш ангажимент очакваме ВиК да подобри качеството на питейната вода, нивото на водоснабдяване, почистването на канализацията и довършването на канализацията в квартала. 

II. Жилищна система и битови условия.

1. Поемаме ангажимента да се повиши броят на подадените заявки за узаконяване на имотите в кв. Нов път в следващите 2 години. За да се случи това, отново са необходими общи усилия. Ние ще работим директно с хората в квартала, а Общината нека назначи човек от общността в отдела по узаконяване, да намали цената на парцелите с още 5 лв. и да даде възможност за разсрочено плащане. Ние имаме потвърждението на много роми в чужбина, които искат да узаконят имотите си, и за сметка на минимално намаление приходите в Общината ще се увеличат и последващите приходи от данък сгради и данък смет.

2. Като следствие очакваме от Общината поддържането на пътната мрежа в кв. Нов път под формата на асфалтиране, създаване на тротоари в най-кратки срокове и поставяне на улично осветление.

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Русин Коцев да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Facebook