Срещу обидата на Николай Бареков - да потърсим правата си в съда!

Петицията е за членовете и симпатизантите на ПП ГЕРБ, обидени от грубото и безпардонно отношение на г-н Николай Бареков, нарекъл ни "шайка разбойници" в ефира на ръководената от него ТВ7 в сутрешния блок на 08.05.2013г.

Ние, членовете и симпатизантите на ПП ГЕРБ бихме искали да заявим следното:

Гласувалите за ПП ГЕРБ на последните парламентарни избори са около 1 680 000 българи. Недопустимо е човек, като Вас, претендиращ да бъде народен трибунал да отправя закани към председателя на която и да е партия, още по-малко да обижда над 1,5млн българи. Считаме, че журналист е призвание и професия, която би трябвало да отразява събитията такива, каквито са, а не такива, каквито са изгодни на някого.

Поради Вашето арогантно поведение в ефир на 08.05.2013 г., ние долуподписаните граждани на Република България ще потърсим правата си в съда.

Ние, членовете и симпатизантите на ПП ГЕРБ се обръщаме с молба и към всички радетели на демокрацията в България. Днес, 11.05.2013г, в деня за размисъл, станахме свидетели на безцеремонна и нагла атака срещу партия с милиони последователи. Атака, която цели единствено дестабилизация на страната. Атака, произведена отново от един човек, наричащ себе си журналист. Смятаме, че има достатъчно данни за нарушение на Чл.167 (1) от НК, който гласи:

Чл. 167. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 1991 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., предишен текст на чл. 167 - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2009 г.) Който чрез насилие, измама, заплашване или по друг незаконен начин пречи на някого да осъществи избирателното си право или да бъде избран, се наказва с лишаване от свобода до три години и с глоба от хиляда до десет хиляди лева.

Защитете демокрацията в страната, подпишете петицията, за да си потърсим правата в съда!

 

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Facebook