Петиция за освобождаване на г-жа Росица Георгиева от поста на началник на РУО

До г-н Пламен Стоилов, кмет на община Русе,

До г-н Красимир Вълчев, министър на образованието,

До г-н Бойко Борисов, министър-председател на Република България,

 

С тази петиция се цели да се ангажира вниманието към проблемите в образованието в община Русе. Вече една година на поста на ръководител на Регионалното управление по образование е назначен човек, който явно не изпълнява задълженията си коректно. На лице е и съдебно решение на ВАС, което беше погазено както от РУО-Русе, така и от Министерството на образованието. Време е отговорните органи да се ангажират с проблема и настоящият ръководител на РУО да бъде освободен от поста спрямо съдебната заповед на ВАС.

В допълнение към съдебното решение е редно да се вземат предвид и следните проблеми :

- Лицето, ръководител на РУО, отказва достъп на възстановения на поста г-н Димитър Райнов в пряко противоречие на съдебното решение на ВАС.

- Лицето, ръководител на РУО, отказва да предостави на гражданите информация за разходите на поверения ѝ ресор.

- Лицето, ръководител на РУО, отказва да се съобрази с гражданската позиция за развитието на образованието в района.

- Лицето, ръководител на РУО, е партийно ангажирано, което поставя въпроси за сблъсък на интереси и корупция.

- Лицето, ръководител на РУО, не взема предвид постигнатите резултати на училищата в Русе при определяне на план-приема.

- Лицето, ръководител на РУО, не съобразява нуждите на пазара на работна ръка в страната и открива ненужни паралелки, докато закрива нужни такива.

- Лицето, ръководител на РУО, не признава законовата уредба, в случая критериите за планиране на приема заложени в Наредба 10 на МОН.

- Лицето, ръководител на РУО, награждава директорите на училища без ясен критерий и поставя съмнения за злоупотреба с власт. 

- Лицето, ръководител на РУО, влиза в директен конфликт с директори на училища в региона.

Желаем г-жа Росица Георгиева да бъде незабавно отстранена от поста си, а МОН да се ангажира с проверка на работата ѝ през периода на назначението ѝ и резултатите да да бъдат публично оповестени.

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Иван Енчев да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Facebook