ПЕТИЦИЯ за изграждане на Индустриален парк - Добрич до 2025 година!

петиция_добрич2.jpg

До: Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) и министър
До: Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и министър
До: Министерство на финансите на Република България и министър
До: Национална компания индустриални зони и изпълнителен директор
До: Областна Администрация Добрич и до г-н Красимир Кирилов - областен управител на Добрич
До: Общински съвет - Добрич
До: Кмет на Община Добрич - г-н Йордан Йорданов
До: всички депутати от Добрич

Ние подписаните граждани на град Добрич и област Добрич, включително подписаните сдружения и фондации в обществена полза, обществени медии, клъстери, камари и общини - заявяваме решително и настоятелно, че искаме държавническо решение още през 2019 година за стартиране и за окончателно изграждане на Индустриален парк - Добрич до 2025 година!  

dima++1.png Д-р инж. Дойчин Ников, председател на национално сдружение „Клъстер Черноморска Икономическа Зона“:

„Според икономически анализ, ако Община град Добрич или Област Добрич реализира интермодален терминал на територията на бившето военно летище, това би осигурило приход за 10 години. Цифрите показват съгласно изработен от нас икономически анализ, че това са над 800 млн. лв., което показва, че е рентабилно една такава инвестиция в интермодален терминал, който в зависимост от зоната няма да струва повече 30 млн. – 35 млн. евро. В Румъния има градове, които са направили такива логистични зони с мащаб от 3000 – 4000 дка. Тези градове са взели от Европейския регионален фонд за развитие по 200 млн. – 300 млн. евро. за изграждане на подобни индустриални паркове. Община Добрич има идея за превръщането на бившето военно летище край града в транспортен логистичен център отдавна. Такава идеята беше представена още в началото на мандата на сегашния кметски екип.

   От тогава се търсят оперативни възможности за разработване на проект и неговото осъществяване. С тази цел в гр.Добрич пред специалисти и представители на институции от СНЦ „КЧИЗ“ още януари 2018 година беше представен проект за логистичен и реекспортен хъб за Централна и Източна Европа. Като за гр.Добрич „Клъстер Черноморска икономическа зона“ конкретно предложи създаване на интермодален терминал и Индустриален парк - Добрич на територията на бившето военно летище край града, проекта беше подкрепен от Община Добрич и Областна администрация Добрич.“

Изграждането на Индустриален Парк – гр.Добрич съгласно проектно предложение (вече готов идеен проект: http://bsezcluster.org/bsezcluster/#1535434993596-27b9c964-2e70 ) на СНЦ “КЧИЗ“ се планува да бъде реализирано на два етапа. Предвижда се той да бъде прецизно организиран според видовете бизнес дейности и заявеният инвеститорски интерес в планувани зони. Първият етап включва изграждане на две зони, първа зона – Областен Експо Център „Добрич“ от 420 декара включващ  – панаирна и логистична зона, високотехнологичен инкубатор, интермодален терминал, митница, силози и зърнен терминал. Втората зона с площ до 280 декара ще представлява индустриален парк с урбанизирани индустриалните терени снабдени с изцяло изградена вътрешна и външна инфраструктура: пътища, достъп до железопътна линия, електропровод, канал, газопровод, водопровод, оптичен кабел.

Вторият етап включва изграждане модерно международно летище в близост до Индустриален парк Добрич чрез ПЧП (със стратегически инвеститор) или чрез кандидатстване по ЕФРР (ОП програми).

oblast.jpg 

Д-р инж. Дойчин Ников, председател на СНЦ"КЧИЗ":

„Оценявам, че гражданите на гр.Добрич искат час по-скоро да стартира проекта на СНЦ "КЧИЗ" за Индустриален парк - Добрич и ние също го искаме. Много граждани и фирми от гр.Добрич лично са се свързвали с нас и на наши презентации пред бизнеса са заявявали решително нуждата за икономиката на град Добрич и         областта от нов индустриален парк, такива каквито има от години изградени край град Шумен, Бургас, Пловдив и Русе. Неизбежно е, ако ще се привличат значителни инвестиции ПЧИ както това стана край градовете Пловдив – Тракия Икономическа Зона (ТИЗ, Шумен и Бургас, в гр.Добрич трябва задължително да се изгради индустриален парк с готова инфраструктура. Това ще генерира за град Добрич и областта - нови работни места, значим икономически растеж, преки доходи в БВП, повишение на доходите на гражданите и ще се осигури бъдеще за младите хора тук.

Ако погледнем обективно към момента няма нужното лобиране на ниво София от страна на Добрич – в лицето на: местна власт, общественици, медии, депутати, кмет, община Добрич, общински съветници, областен управител или Областна администрация Добрич – такова лобиране липса въобще като обществен фактор. Не е по силите на едно НПО (СНЦ"КЧИЗ") в обществена полза да прибори бюрокрацията в София – независимо, че има проект, има подкрепа от община и областна администрация, и има налични ЕС средства от безвъзмездно финансиране ОП 2020-2027. Нужни са решителни действия от всички.  

 

Към момента статуса на проекта „Индустриален парк – Добрич“ е в следна фактология:

✔️ Проектно предложение за Индустриалния парк - Добрич и обосновка на СНЦ "КЧИЗ", лежи на бюрото на г-н Томислав Дончев в Министерски съвет вече втори месец (от 04.02.2019 г. подадено от СНЦ „КЧИЗ“);
✔️ Проекта „Индустриалния парк – Добрич“ е подпроект и част от мащабен проект «Български Логистичен Коридор (Азия-Порт Варна-Централна Европа) – EU Gateway» на СНЦ „КЧИЗ“ подкрепен практически от всички общини и области на Североизточна България (Варна, Добрич, Шумен, Разград и Русе);
✔️ Има потвърдена допустимост на проекта за Индустриалния парк - Добрич за европейско финансиране от Брюксел – която е потвърдена към СНЦ “КЧИЗ“ от Брюксел още преди 6 месеца;
✔️ Има потвърдено наличие на безвъзмездни средства от програми с безвъзмездно финансиране от 85 до 100% по ОП 2020-2027 от Брюксел - потвърдено още преди 6 месеца към СНЦ „КЧИЗ“;
✔️ Проекта „Индустриален парк – Добрич“ на СНЦ “КЧИЗ“ е подкрепен от Областна администрация Добрич (Изх. №-РР-05-18/05.11.2018г.) и Община Добрич (Изх. №04-19-34/17.12.2018г.) - още преди 5 месеца с официални писма към Министерство на финанси и към СНЦ “КЧИЗ“;
✔️ Има наличен интерес от Румъния за изграждане на интермодален (летищен и жп) комбиниран терминал - заявен вече към Община Добрич;
✔️ При наличието на всичко като нужни предпоставки за стартиране в изграждане на Индустриален парк – Добрич, видимо липсва явно само едно – решителност и държавническа воля проекта да стартира веднага в гр.Добрич;
✔️ Определено също липсват нужните реципрочните действия на ниво Добрич в обществено лобиране от местни депутати, местна и държавна власт на ниво държавни институции в София - проекта „Индустриален парк – Добрич“ да се стартира от държавната и от изпълнителна власт на Р България;
✔️ Също видимо липсва явен интерес на ниво София (в Министерски съвет) даже при наличие на безвъзмездно ЕС финансиране по ОП 2020-2027, готов проект с обосновка за нов индустриален парк в гр.Добрич, такъв проект да се заяви през 2019 година в ЕК (Брюксел) с цел финансиране на работен проект и плануване на финансиране изцяло с бъзвъзмездни ЕС средства;
✔️ Безспорно са нужни решителни и активни действия от Добрич, нужна е също широка обществена и гражданска подкрепа, в противен случай няма как такъв важен икономически проект за града да се случи практически скоро и той да стане бързо реалност край Добрич.

 

Ние (Подписани под петицията), имаме конкретни, точни и ясни две искания към вас:

1) Изискваме и категорично настояваме Индустриален парк – Добрич да бъде реализиран до 2025 година.

2)  Финансирането на Индустриален парк – Добрич да бъде заложено в националният бюджет или чрез ЕС финансиране не по-късно от 2020 година.  

(Подписката в петиция е стартирана на 07.04.2019 година от инициативен комитет към национално сдружение СНЦ“КЧИЗ“ в обществена полза.)

 

Вносител на пeтицията: Д-р инж. Дойчин Ников, председател на СНЦ "КЧИЗ", подкрепена от инициативен комитет за изграждане на Индустриален парк - Добрич към СНЦ "КЧИЗ" 

Цялата петиция: https://www.facebook.com/events/312328382788803/

 

 


СНЦ "Клъстер Черноморска Икономическа Зона" в обществена полза    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам СНЦ "Клъстер Черноморска Икономическа Зона" в обществена полза да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...