Конституционен контрол на Парламента от всеки гражданин- чл1 ал3 - Оттегляне на доверие от депутати

 Конституцията на Р България - чл1 (3) Никоя част от народа, политическа партия или друга организация, държавна институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет.

                      ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                      ДО ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАИЯ

 

 Господин Президент, Госпожо Омбудсман,

    По силата на Конституцията на РБ, вие сте оторизирани да направите

искане за установяване на противоконституционност на закон, с който се нарушават права и свободи на гражданите . Да създадете законодателната форма за правото на българските граждани да снемат доверието си от депутати, които действат  срещу интересите  ни. Затова се обръщаме към вас.

От 1.01.2018 година България поема председателството на Съвета на ЕС. Редно е, точно българските граждани, да бъдем защитени и покажем, че демокрация , означава - възможност за контрол от страна на гражданите на самозабравилите се депутати в НС.

Изборът на депутати и управляващо мнозинство става , чрез избори. Законодателството определя, че се гласува по постоянен или настоящ адрес, но създадените администратори на лични данни, които са и професионални домоуправители, или други такива органи според ЗУЕС и ЗЗЛД - (КЗЛД) , от 2011 година , не подлежат на контрол Домовите книги. Нито една институция -включително държавна или съдебна -не може да изиска от домоуправителите Домовите книги. Следователно- вписване и отписване са субективен фактор, който се използва за схеми ,както за икономическо изнудване,така също и за избори. Комисията за защита на лични данни е абдикирала от своите задължения по чл 23б ЗЗЛД , и не съдейства на гражданите да докажат своята идентичност. Парламента съвсем съзнателно е оттеглил контрола над адресната регистрация.

Затова , знаеейки, че не можем да докажем честността при провеждане на изборите, както и факта, че депутатите съзнателно пренебрагват своите обещания в предизборните си платформи и действат срещу интересите на българските граждани,когато встъпят в длъжност ,  с което нарушават Конституцията , настояваме за вашите решения, с цел - Контрол и отзоваване на депутати, които нарушават Конституцията.

Чл. 1. (1) България е република с парламентарно управление. (2) Цялата държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в тази Конституция. (3) Никоя част от народа, политическа партия или друга организация, държавна институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет.

Чл. 4. (1) Република България е правова държава. Тя се управлява според Конституцията и законите на страната. (2) Република България гарантира живота, достойнството и правата на личността и създава условия за свободно развитие на човека и на гражданското общество.

Чл. 5. (1) Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да й противоречат. (2) Разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие.

Чл. 6. (1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. (2) Всички граждани са равни пред закона.

Чл. 11. (1) Политическият живот в Република България се основава върху принципа на политическия плурализъм. (2) Нито една политическа партия или идеология не може да се обявява или утвърждава за държавна. 

Настояваме за контрол от гражданите, защото : Депутатите не спазват чл 67 и чл 76 от Конституцията.

Чл. 67. (1) Народните представители представляват не само своите избиратели, а и целия народ. Обвързването със задължителен мандат е недействително.

Чл. 76. (2) На първото заседание народните представители полагат следната клетва: "Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се."

След тяхното заклеване ,да се ръководят от интересите на народа, те представляват не само собствените си избиратели, но и всички български граждани. Но ние гражданите - нямаме достъп до депутатите. Не  са ни предоставени права на комуникация с депутатите . Те се срещат единствено , със собствените си членове и антураж. С това нарушават чл1 ал 3 от Конституцията , както и чл 4 ал 2  и чл 6 ал 1 и ал 2. Отказва ни се ДОСТОЙНСТВО, РАВНОПРАВИЕ ПРЕД ЗАКОНА , СВОБОДА, ЗАЩИТА НА ЧАСТНАТА НИ СОБСТВЕНОСТ, ОТКАЗВА НИ СЕ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ПРАВО НА ТРУД И НОРМАЛЕН ЖИВОТ .

ОТКАЗВА НИ СЕ ПРАВОТО ДА ОТЗОВАВАМЕ ТАКИВА ДЕПУТАТИ, КОИТО ДЕЙСТВАТ СРЕЩУ НАШИТЕ ПРАВА. Чл. 11. (1) Политическият живот в Република България се основава върху принципа на политическия плурализъм. (2) Нито една политическа партия или идеология не може да се обявява или утвърждава за държавна. 

В същото време неправилно, щом по Конституция, народа е суверен , не може да определи заплатата и работното време на депутатите . Настояваме за промени на чл Чл. 71,74. Народните представители получават възнаграждение, чийто размер се определя от Народното събрание. . Настояваме народните представители да получават минималната за страната заплата в еднократен размер + полагащите се осигуровки. Предвид, че Комисиите,които се създават в Народното събрание заседават в работно време - не трябва да се полага допълнително възнаграждение . Народа, като работодател на НС , според Конституцията по своите трудови договори,от които получават заплащане, с което на свой ред заплащат данъци и такси и заплатите на депутатите, имат работна седмица, гласувана от НС - 40 часова, с 8 часов работен ден . Следователно, след като НС е гласувало такъв работен график за народа, е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО И ВСИЧКИ ДЕПУТАТИ ДА СПАЗВАТ ТАКЪВ ГРАФИК. НА ПРАКТИКА ТОВА СА 5 РАБОТНИ ДНИ ПО 8 ЧАСА, С ПОЧИВКА ОТ 1 ЧАС ОБЕДНА За 40 часова работна седмица, не се полагат допълнителни възнаграждения. по същия Кодекс на Труда, НС е гласувало отпуските да са до 30 работни дни годишно. В същото време - самите депутати, неконтролеруемо си гласуват ваканции, по големи и от ученическите. А учениците са на възраст до 18 години. Непълнолетни. за разлика от тях - депутатите са пълнолетни и могат да издържат на напрежение от 8 часов работен ден и 40 часов седмично,, както и 30 дни отпуска.

Господн Президент, Госпожо Омбудсман ,

Водима от  етимологията  - Думата „демокрация“ произлиза от древногръцки език: „δημοκρατία“ – „δήμος“ – демос означава „народ“, а „κράτος“ – кратос означава сила, власт: буквалното значение на думата „демокрация“ е „народовластие“. Терминът също така понякога се използва като мерило за степента на влияние на народа върху собственото им управление
Управление :В зависимост от конкретното приложение принципът на демокрацията може да се окаже инструмент за управление на мнозинството над малцинството.

Затова Ви приканвам заедно с подписалите, да покажем на държавите от ЕС, че България е страна на демокрацията и вие господин Президент и вие госпожо Омбудсман, ще намерите до два (2) месеца нужната законодателна форма, с която всеки български гражданин да  бъде суверен ,който има реални права да снема доверението си от депутати, които гласуват закони , засягащи правата му, да снема доверието си от депутати, които чрез промяна в законите са изключили възможността за контрол над действията им, както и невъзможност на физическите лица, да получават необходимите писменни документи от държавни институции или съдебни , с които да установят статуса си и правата си.Да бъдат променени и чл 71 и чл 74 от Конституцията, за да могат депутатите да работят и почиват както обикновените граждани . Да може всеки, депутат , от който гражданите снемат доверието си да бъде отзован предсрочно. Реално да се изпълни по Конституция : политическия плурализъм. (2) Нито една политическа партия или идеология не може да се обявява или утвърждава за държавна. Никоя част от народа, политическа партия или друга организация, държавна институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет .

В момента към 1.01.2018 година - всички закони в България са срещу българския гражданин. Липсва адекватен административен контрол. Съд  и администрация не съдействат на физическите лица за получаване на писменни и платежни документи. Толерират се схемите и сивата икономика .Липсва контрол за защита на лични данни, документи, собственост, труд, здравеопазване, образование , земеделие, култура и всички сектори за които се сетите.Тотално са нарушени :ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ

Нека българското председателство е запомнено  с факта , че никоя част от народа, политическа партия или друга организация, държавна институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет.

 Моля, който желае да подпише петицията  за - 1- законодателна форма за снемане от депутатите на доверие от всеки гражданин

,2- промяна в чл71 -минимална работна заплата , без бонуси ;

3 чл74 -30дневен годиен отпуск


Даринка Ангелова Кирова    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Facebook