Петиция за нов коридор през Североизточна България (Азия-Порт Варна-Централна Европа) до 2025 година!

петиция31.jpg

До: Г-н Бойко Борисов, Министър-председател на България
До: Министерски съвет на Република България
До: Народно събрание на Република България
До: Г-н Томислав Дончев, заместник министър-председател и вицепремиерът по еврофондовете
До: Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) и министър
До: Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и министър
До: Министерство на финансите на Република България (МФ) и министър
До: Министерство на икономиката на Република България (МИ) и министър

Ние подписаните граждани на Североизточна България, и на области - Варна, Добрич, Шумен, Разград и Русе, и общини – Варна, Девня, Аксаково, Добрич, Шумен, Разград и Русе, включително подписаните, кметове, областни управители, общински съвети, областни администрации чрез приложени писма в подкрепа, сдружения и фондации в обществена полза, обществени медии, клъстери и камари - заявяваме решително и настоятелно, че искаме държавническо решение още 2019 година за стартиране на проекта за нов «Български Логистичен Коридор (Азия-Порт Варна-Централна Европа)» – EU Gateway през Североизточна България с цел реализацията му до 2025 година!

dima++1.png Д-р инж. Дойчин Ников, председател на национално сдружение „Клъстер Черноморска Икономическа Зона“:

„Чрез реализация на проекта «Български Логистичен Коридор (Азия-Порт Варна-Централна Европа)» – EU Gateway или EGP проект се планува да се пренасочи през България голяма част от съществуващите и бъдещите международните търговски потоци от Азия и Близкия Изток към Централна и Източна Европа в обем от над 300 милиарда $ за една година. По оценките на експерти най-малко 3-4% от тези потоци ще бъдат трансформирани при изграждане на Реекспортен Хъб в региона на град Варна, на нови индустриални зони в град Добрич и в град Разград, разрастване и включване към коридора на действащи индустриални зони – в град Шумен и в град Русе, създаване и генериране на нови индустриални зони в цяла Североизточна България с цел привличане на товари, мащабни ПЧИ, генериране на икономически растеж и нови работни места.

 Очаквани допълнителни приходи в БВП са в размер 3.9 милиарда долара до 2030 година, а в държавния бюджет ще са в размер на 410 милиона долара под формата на данъци, при което ще се развият експортните дейности и реекспорта. Допълнително, проектът ще доведе до подобряване на конкурентната позиция на българските фирми чрез намаляване на логистичните разходи с 10% и за откриването на 48.000 работни места.

Това е един мащабен проект на СНЦ "КЧИЗ" при налично ЕС финансиране в ОП 2020-2027, напълно допустим за ЕС финансиране  и с пълна проектна готовност за кандидатстване в Брюксел, който проект ще промени икономически цяла Североизточна България и даже България!"

oblast.jpg

✔️ Дългогодишният проект «Български Логистичен Коридор (Азия-Порт Варна-Централна Европа)» – EU Gateway на СНЦ “Клъстер Черноморска Икономическа Зона“ е вече официално подкрепен от Областни администрации - Варна, Добрич, Шумен, Разград и Русе, и общини Аксаково, Девня, Добрич, Шумен и Русе, от г-н Иван Портних кмет на Община Варна, от Постоянна Комисия (ПК) "Европейски въпроси и международно сътрудничество" към Общински съвет -Варна и от Пристанище Варна ЕАД.

 

 Подобен проект в Румъния на 12 януари 2012 год., беше приет от румънското правителство от стратегическо национално значение, под формата на Меморандум за разбирателство между Министерството на икономиката (МИ) и Министерството на транспорта (МТ), наречен "Логистичен и Реекспорт Хъб за Централна и Източна Европа“ или “Logistic and Re-export Hub for Central and Eastern Europe - Romanian Gateway”. Проекта е в процес на окончателна реализация до края на 2020 г., като ще открие над 175 000 нови работни места в Румъния. Очаквани допълнителни приходи в държавния бюджет с размер на 1,6 милиарда долара годишно под формата на данъци, като ще се развият експортните дейности и реекспорта през пристанище Констанца. Допълнително, проектът в Румъния доведе до подобряване на конкурентната позиция на румънските фирми чрез намаляване на логистичните разходи с 10%. Реализацията проекта в Румъния 2013-2020 година доведе до акумулиране само край Констанца на над 1 млрд.евро Преки Чужди Инвестиции (ПЧИ) всяка година и значителен постоянен ръст от над 10% на ПЧИ на Румъния всяка година.
Проектът беше представен като проект от първостепенно значение ("водещ проект") в портфейла на проекти на Румъния в Брюксел (ЕК) в края на 2012 година. През 2013 година Румъния получи одобрение на проекта като европейски проект и ЕС финансиране за стартиране на проекта.


✔️ Експерти на СНЦ “Клъстер Черноморска Икономическа Зона“ представиха обемна обосновка на проекта за нов логистичен коридор и получиха потвърждение от Брюксел още 2018 година, че проекта нов логистичен коридор е допустим за ЕС безвъзмездно финансиране по конкретни ЕС проекти и грандове, и проекта може да получи ЕС финансиране по ОП 2020-2027, ако бъде заявен 2019 година в Брюксел.

 

 Ние (Подписани под петицията), имаме конкретни, точни и ясни - три искания към вас държавниците на България:

1) Изискваме и категорично настояваме проекта «Български Логистичен Коридор (Азия-Порт Варна-Централна Европа)» – EU Gateway да бъде реализиран през Североизточна България до 2025 година!

2) Проекта «Български Логистичен Коридор (Азия-Порт Варна-Централна Европа)» – EU Gateway да бъде подаден в Брюксел (ЕК) още 2019 година!

3) Финансирането на проекта «Български Логистичен Коридор (Азия-Порт Варна-Централна Европа)» – EU Gateway заложено в националният бюджет или чрез налично ЕС финансиране не по-късно от 2020 година!

 

Подписката в петиция е стартирана на 07.04.2019 година от инициативен комитет към национално сдружение СНЦ“КЧИЗ“ в обществена полза.)

 

Вносител на пeтицията: Д-р инж. Дойчин Ников, председател на СНЦ "КЧИЗ", подкрепена от инициативен комитет за изграждане на Индустриален парк - Добрич към СНЦ "КЧИЗ" 

Цялата петиция: https://www.facebook.com/events/2311258045817226/

 


Д-р инж. Дойчин Ников председател СНЦ "КЧИЗ"    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Д-р инж. Дойчин Ников председател СНЦ "КЧИЗ" да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook